Thursday, 26 January 2012

Great fear of the return of Albanians to Greece (Arvanites) to identity

Une kam vite që shkruaj për arvanitet ,dmth shqiptaret e Greqise .
Nga kjo punë shume vjecare kam arritur në këto konkluzione shkencore .
- Sipas gjuhetareve greke dhe arvanite Gjuha Arvanite eshte gjuhe Shqipe .
Disa emra ,kryesisht gjuhetaresh por dhe historianesh qe e mbeshtesin këtë:
Lamprinidhi ,K.Statha,Grigori Bello,A.Kulluri.P.Furriki,K.Paparigopullo,Babinioti,Johalla,Kolia,Lidhja Arvanite dhe shkencerisht Tsitsipi , më i madhi në gjuhesi ..etj
- Tërë shekullin e 19 deri në shpalljen e pamvaresise së Shqiperise(1912) ,të gjithë pa perjashtim shkruanin që arvanitet janë shqiptare .Pra në shekullin e 19 nuk flitej për arvanite por për shqiptare ...Ju lutem grekeve të gjejne një dokument të vetem kur arvanitet cilesoheshin si greke .
_1_ Nuk eshte e mundur nga ana shkencore që :
Gjuha Arvanite të jetë gjuhe Shqipe ,ndersa arvanitet, të jenë greke .
Greket shkruajne dhe trajtojne arvanitet si ,xa,xa
Albano-foni, por greke .Dmth me prejardhje shqiptare por
ajo që në fund të fundit ka rëndësi eshte se janë grekë !!!!!
Ky term "shkencor" ka si synim zhdukjen e minoriteteve .Pse ?
Sepse vetem se janë banorë të Greqise ,greket shpiken këtë term "shkencor".
Në baze të kesaj llogjike turqit e Greqise janë
Turko-foni, por greke,vllaks
Rumano-foni, por greke ,sllavet
Bullgaro-Makedono - foni, por greke ...pondët,Izralite,gjifts ,të gjithë ...."foni" por në thelb greke .
Nëse kjo eshte e vertete atehere dhe minoriteti grek në Shqiperi mund të trajtohet sipas vetë teorive zyrtare greke si :
-2-Greko-foni,por ...shqipetare .
- 3 -Asnje grek nuk ka thënë jashte Greqise se arvanitet janë greke siç thone në të gjitha rastet për Makedonet sllavë nuk janë produkt i Maqedonëve klasikë.
- 4 - 100% e të huajve ,që nuk kanë arsye të perkrahin vetëm shqiptaret ,janë me shqiptaret,arvanitet sepse :
Me ta eshte e verteta
Konkluzioni
Greket mohojne minoritetin arvanit "shkencerisht "
Shqiptaret mohojne minoritetin grek në shqiperi shume shkencerisht ,bile duke nxjerre mesime "shkencore" nga greket .
Rroftë mendimi "shkencor "grek ! Am-inë!Amen .


Greket kanë shumë frikë nga rikthimi i shqiptareve të Greqise në identitet .
Shikoni me sytë tuaj një leckë "shkencore" për koshin e plerave se sa shume rëndësi i japin ,se sa media e kanë reklamuar për efekt propagandistik ..I have years to write for Arvanites, ie Albanians in Greece.
From this work many years I have achieved in these scientific conclusions.
- According to Greek linguists and language Arvanite Arvanite is Albanian.
Some names, but mainly linguists and historians who support this:
Lamprinidhi, K. Statha, Gregory Bello, A.Kulluri.P.Furriki, K. Paparigopullo, Babinioti, Johalla, Colin, and scientifically Tsitsipi Arvanite League, the largest in Linguistics .. etc.
- All of the 19 th century until the declaration of independence of Albania (1912), all without exception wrote that Arvanites are Albanian. So in the 19th century but not to speak of Albanian Arvanite ... Please Greeks to find a single document when characterized as Greek Arvanites.
_1_ Is not possible by science:
Language Arvanite be Albanian language, while Arvanites, to be Greek.
Greeks as Arvanites write and address, Xa, Xa
Albano-Foni, but Greek. That is of Albanian origin but
what ultimately matters is that they are Greek !!!!!
The term "scientific" aims at the elimination of minorities. Why?
Only because they are residents of Greece, the Greeks invented the term "scientific".
Based on this logic Turks of Greece are
Foni Turkish, but Greek, vllaks
Rumano-Foni, but Greek, Slavs
Bulgarian-Makedono - Foni, but Greek ... Pond, Israelites, gjifts, all ...." Foni "but essentially Greek.
If this is true then, and the Greek minority in Albania can be treated according to the official theories of the Greek people:
-2- Greek-Foni, but ... Albanian.
- 3- No Greek has not spoken outside Greece that Greek Arvanites are as they say in all cases to Makedonia product Slavic Macedonians are not classical.
- 4 - 100% of the foreigners who have no reason to support only the Albanians, are Albanians, Arvanites because:
With them is the truth
Conclusion
Arvanites Greeks deny minority "scientifically"
Albanians deny the Greek minority in Albania more scientifically, even the lessons of "scientific" by the Greeks.
Long live view "scientific" Greek! Am-ine, Amen.

Greeks are very afraid of the return of Albanians to Greece in identity.
Look with your eyes a cloth "scientific" to the garbage bin than give more importance than the media to promote the propaganda effect ..

Search...Google
Tema
Αλβανοί, Αρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821.

Page 1

 1. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821

  elkosmos.gr/2011-11-29.../10359--1821.html - Translate this page
  2 ημέρες πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. Post: 24.01.12. Λαθρομετανάστης προσπάθησε να σκοτώσει δημοτικό αστυνομικό και...
  You visited this page on 1/25/12.
 2. ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821

  trelogiannis.blogspot.com/2012/01/1821.html - Translate this page
  1 ημέρα πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. Κωνσταντίνος Χολέβας ,Πολιτικός Επιστήμων Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν ...
 3. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 | Palo.gr

  www.palo.gr/cluster/articles/ekklhsiastika.../667/?... - Translate this page
  Ειδήσεις σχετικές με ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 | Palo.gr.
 4. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - Palo.gr

  www.palo.gr/cluster/multimedia/...nea/667/?clid... - Translate this page
  Videos & Φωτογραφίες σχετικές με ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 | Palo.gr.
 5. ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ: ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821

  ellinonea.blogspot.com/2012/01/1821.html - Translate this page
  2 ημέρες πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν εξεπλάγην. Αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι ...
 6. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 | www.kathigitis ...

  www.kathigitis.org/αλβανοί-αρβανίτες-και-η-διαστ... - Translate this page
  ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. Published 23 Ιανουαρίου 2012 | By Press. www.kathigitis.org Κωνσταντίνος Χολέβας –Πολιτικός Επιστήμων ...
 7. ΑΛΒΑΝΟΙΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ 1821

  eoniaellhnikhpisti.blogspot.com/2012/01/1821_26.html
  Πριν από 10 ώρες – ΑΛΒΑΝΟΙΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ 1821 · ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ... ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ...
 8. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - eRepublik

  www.erepublik.com/en/article/-1821.../1/20 - Translate this page
  Προφανώς οι γείτονες αξιοποιούν τα ανιστόρητα στοιχεία του διαστρεβλωτικού εκείνου ντοκυμανταίρ, τα οποία ταύτιζαν τους Αρβανίτες με τους Αλβανούς.
 9. ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ. Ἀλβανοί, Ἀρβανίτες καὶ ἡ ...

  www.aganargyroi.gr/index.php?...1821... - Translate this page
  17 Ιαν. 2012 – ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ. Ἀλβανοί, Ἀρβανίτες καὶ ἡδιαστρέβλωση τοῦ 1821 Κωνσταντῖνος Χολέβας –Πολιτικὸς Ἐπιστήμονας ...
 10. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - Newspot News

  www.newspot.gr/.../αλβανοί-αρβανίτες-και-η-διαστ... - Translate this page
  2 ημέρες πριν – Κωνσταντνίνος Χολέβας, πολιτικός αναλυτής Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν εξεπλάγην. Αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι παρουσι.


Page 2...3,4,5 1. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 ~ Starata

  www.starata.net/2012/01/1821_25.html - Translate this page
  1 ημέρα πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. 12:58 μ.μ. starata No comments. του Κωνσταντίνου Χολέβα. Όταν διάβασα την είδηση ...
 2. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - alvanoi arvanites ...

  3 ημέρες πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - alvanoi arvanites kai i diastrevlosi tou 1821.
 3. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - Ινφογνώμων ...

  infognomonpolitics.blogspot.com/2012/.../1821.ht... - Translate this page
  2 ημέρες πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. Κωνσταντίνος Χολέβας –Πολιτικός Επιστήμων. Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν ...
 4. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 | News

  www.irf.gr/.../αλβανοί-αρβανίτες-και-η-διαστρέβλ... - Translate this page
  3 ημέρες πριν – Κωνσταντνίνος Χολέβας, πολιτικός αναλυτής Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν εξεπλάγην. Αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι παρουσι.
  You visited this page on 1/25/12.
 5. ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ « Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

  christianvivliografia.wordpress.com/.../ἄλλο-ἀλβαν... - Translate this page
  3 ημέρες πριν – ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ. Ἀλβανοί, Ἀρβανίτες καὶ ἡδιαστρέβλωση τοῦ 1821 Κωνσταντῖνος Χολέβας –Πολιτικὸς Ἐπιστήμων ...
 6. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 …..

  www.ethnosnews.com/.../αλβανοί-αρβανίτες-και-η... - Translate this page
  17 Ιαν. 2012 – Κωνσταντίνος Χολέβας* Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν εξεπλάγην. Αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι παρουσιάζει αποσπάσματα από την ...
 7. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 -

  www.neemo.gr/cluster5829889.php - Translate this page
  2 ημέρες πριν – syndpeiraia.blogspot: ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 Κωνσταντίνος Χολέβας Πολιτικός Επιστήμων Όταν διάβασα την είδηση ...
 8. XAIRETE: ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821

  xairete.blogspot.com/2012/01/1821.html - Translate this page
  1 ημέρα πριν – ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. Του Κωνσταντίνου Χολέβα Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν εξεπλάγην. Αλβανικό ...
 9. Dou.gr - ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821

  www.dou.gr/article.php?a=1460392 - Translate this page
  19 Ιαν. 2012 – Κωνσταντίνος Χολέβας -Πολιτικός ΕπιστήμωνΌταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν εξεπλάγην. Αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι παρουσιάζει ...
 10. Κωνσταντίνος Χολέβας , ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του ...

  www.pulse.gr/konstantinos-holevas.../2410731/ - Translate this page
  2 ημέρες πριν – Κωνσταντίνος Χολέβας , ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821: Κωνσταντίνος Χολέβας , Πολιτικός Επιστήμων Όταν διάβασα την ...  Page 6,7,8.....

  1. Αντίβαρο - Ηλεκτρονικό περιοδικό | SYNC BLOGS - ΟΛΑ ΤΑ ...

   blogs.sync.gr/blogs/47492/index.html - Translate this page
   ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821. 13 ώρες πριν. Κωνσταντίνος Χολέβας –Πολιτικός Επιστήμων Όταν διάβασα την είδηση ομολογώ ότι δεν ...
  2. ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - Είμαστε και μείς ...

   friendfeed.com/leobiz/5645a99d/1821 - Translate this page
   Είμαστε και μείς Εδώ ! ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 - http://xairete.blogspot.com/2012... ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 ...
  3. Εφημερίδα Ελεύθερος κόσμος | Π.Σ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

   www.thermopilai.org/aggregator/sources/27 - Translate this page
   λβανοί, Αρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 ... ήρωες του 1821 και των μετέπειτα εθνικών αγώνων υπήρξαν Αλβανοί. Γίνεται σύγχυση με τους Αρβανίτες, τους...
  4. peramatozoa: Λαογραφία : Αλβανοί και Αρβανίτες

   www.peramatozoa.info/2010/.../blog-post_427.ht... - Translate this page
   30 Δεκ. 2010 – Άγνοια ή και διαστρέβλωση της Ιστορίας προδίδει η καινοφανής άποψη που ... ήρωες του 1821 και των μετέπειτα εθνικών αγώνων υπήρξαν Αλβανοί... Η σύγχυση μεταξύ των λέξεων Αλβανός και Αρβανίτης δημιουργείται μόνον ...
  5. Βιογραφικό - Δημήτρης Ζαφειρόπουλος

   www.dzafeiropoulos.gr/index.php?...id... - Translate this page
   Πρύτανης της ΑΣΟΕΕ: Το παρεμπόριο σφίγγει σαν θηλιά το Πανεπιστήμιο · Αλβανοί,Αρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 · Πανδαισία εκδηλώσεων για τον ...
  6. Ἀλβανοί, Ἀρβανίτες καὶ ἡ διαστρέβλωση τοῦ 1821

   www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/01/1821.html - Translate this page
   3 ημέρες πριν – Ἄγνοια ἢ καὶ διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας προδίδει ἡ καινοφανὴς .....ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του ντοκυμαντέρ 1821 από τα ...
  7. Αλβανοί και Αρβανίτες

   www.kozas4urplace.gr/forum/showthread.php?... - Translate this page
   1 post - 1 author - 10 May 2011
   Άγνοια η και διαστρέβλωση της Ιστορίας προδίδει η καινοφανής άποψη που ... ήρωες του 1821 και των μετέπειτα εθνικών αγώνων υπήρξαν Αλβανοί... Η σύγχυση μεταξύ των λέξεων Αλβανός και Αρβανίτης δημιουργείται μόνον ...
  8. Οι επιδιώξεις του Κατάρ | tet-a-tet.gr

   www.tet-a-tet.gr/άρθρα/οι-επιδιώξεις-του-κατάρ - Translate this page
   3 ημέρες πριν – και η διαστρέβλωση του 1821 → ... Στα Σκόπια Μουσουλμάνοι (κυρίως αλβανικής καταγωγής) είναι το 33%, έναντι του 65% που είναι Χριστιανοί ...
  9. Πρώτη δικαστική δικαίωση καταναλωτή στην Αθήνα για το χαράτσι ...

   www.eccefpolis.gr/.../πρώτη-δικαστική-δικαίωση-κ... - Translate this page
   29 Νοεμ. 2011 – Τι λέει η ΔΕΗ · ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821.Του Κωνσταντίνου Χολέβα · Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική ο Θόδωρος ...
  10. ΣΚΑΙ-1821 « 1greek

   1greek.wordpress.com/tag/σκαι-1821/ - Translate this page
   2 ημέρες πριν – Αμερικανός ειδικός: «Ο Χάρτης των Βαλκανίων δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί» · ΑλβανοίΑρβανίτες και η διαστρέβλωση του 1821 · ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ..   Page 9,10.......