Tuesday, 28 February 2012

Honored a Arvanit and large Albanian, Albanian state and the Turkish state

Një arvanit nderohet në Turqi .
Eshtë fjala për Theofan Stilian Noli ,që shqiptaret i thërrasin shkurt Fan Noli ,me origjinë nga Thraqi i Greqise së sotme ,ku jeton një komunitet rreth 13-14 fshatra ,me rreth 30.000 banorë .Këta shqiptarë dhe jo arvanitë ,janë ndjekur gabimisht nga shteti Turk ,duke i konsideruar gabimisht ,vetëm sepse ata ishin kristianë - ortodoksë si grekë .Më në fund shteti Shqiptar po bën diçka për arvanitin dhe shqiptarin më të madh të shekullit të kaluar ,gjigandin,dijetarin,shkrimtarin,perkthyesin,muzikantin,politikanin,njeriun,drejtuesin ,themeluesin ,frymezuesin e Kishes Ortodokse të pamvarur të shtetit Shqiptar dhe shqipetareve të Amerikes ,zoteruesin e 13 gjuhëve të huaja ,ish kryeministrin e Shqiperise në vitin 1924 ,të madhin Fan Stilian Nolin .....


Turqi, përkujtohet 130 vjetori i lindjes së Fan Nolit

08.01.2012,  ora 09:47


Përvjetori lindjes së shkrimtarit te njohur shqiptar Fan Noli është shoqëruar me vendosjen e një busti në vendin e tij të lindjes në Ibrik Tepe të Turqisë. Gjatë ceremonisë së kujtimit të 130 vjetorit të lidjes ka marrë pjesë edhe ministri i Kulturës Rinisë dhe Sporteve, Aldo Bumçi. Gjatë kësaj vizite ministri Bumçi është shoqëruar nga zëvendministri turk për kulturën, deputetë të parlamentit turk, kryetari i bashkisë së Ibrik Tepesë dhe rektori i universitetit të Trakes në Edirine. Busti i Fan Nolit është realizuar nga skulptori Andrea Demaçi. /albeu.com/ http://time.ikub.al/7538ddcd26/7807e1e2db35c9777892e2f3bf4bc5bf/Lajm_Turqi-perkujtohet-130-vjetori-i-lidjes-se-Fan-Nolit.aspx


In english 


Arvaniti honored, great Albanian Fan Noli, the Jug Tepe, Turkey
It comes to Stilian Theophan Noli, which the Albanians call on February Fan Noli, originally from Greece Thraqi of today, where a community of about 13-14 villages,with about 30,000 inhabitants. These Albanian and not Arvanites, followed by the state wrongly Turk, considering mistake, just because they were Christians -Orthodox as Greeks. Finally, Albanian state is doing something about Albanianarvaniti and largest of the last century, giant, scholar, writer, translator, musician,politician, man , director, founder, inspiration to independent Orthodox Church ofAlbania and Albanian state of America, owner of 13 foreign languages​​, the formerprime minister of Albania in 1924, the great Fan S. Noli .....

Turkey, commemorated the 130th birth anniversary of Fan Noli
08.01.2012, 09:47 pm

  

  Birth anniversary of famous Albanian writer Fan Noli was associated withplacement of a bust in his native country Jug Tepe in Turkey. During the ceremony of commemoration of 130 anniversary of lidjes participated Minister of CultureYouth and Sports, Aldo.


During this visit Minister Bumçi
  is accompanied by Turkish Deputy Minister for Culture,
Members of the Turkish Parliament
  Jug Mayor Tepes and Rector of the University of Thrace in Edirine.
 Bust of FanNoli was carried out by the sculptor Andrea Demaci. / albeu.com /


http://time.ikub.al/7538ddcd26/7807e1e2db35c9777892e2f3bf4bc5bf/Lajm_Turqi-perkujtohet-130-vjetori-i-lidjes-se-Fan-Nolit.aspx


Fan S. Noli

From Wikipedia, the free encyclopedia
Fan Stilian Noli
FAN NOLI.jpg
14th Prime Minister of Albania
In office
June 16, 1924 – December 23, 1924
Preceded byIliaz Vrioni
Succeeded byIliaz Vrioni
Personal details
BornJanuary 6, 1882
IbriktepeOttoman Empire
DiedMarch 13, 1965 (aged 83)
Fort Lauderdale, Florida
Alma materHarvard[1]Boston University
OccupationWriter, Bishop, Translator, Composer, Politician
ProfessionPriest
ReligionAlbanian Orthodox
Theofan Stilian Noli, better known as Fan Noli (January 6, 1882 – March 13, 1965) was an Albanian-American writer, scholar, diplomat, politician, historian, orator, and founder of the Albanian Orthodox Church, who served as prime minister and regent of Albania in 1924.
Fan Noli is venerated in Albania as a champion of literature, history, theology, diplomacy, journalism, music and national unity. He played an important role in the consolidation of Albanian as the national language of Albania with numerous translations of world literature masterpieces.[2] His contribution to the English-language literature are also manifold: as a scholar and author of a series of publications onSkanderbegShakespeareBeethoven, religious texts and translations.[2]
He acquired his education at Harvard[1] and was ordained priest in 1908, establishing thereby the Albanian Church and elevating the Albanian language to ecclesiastic use. He briefly resided in Albania after the 1912 declaration of independence. After World War I, Noli led the diplomatic efforts for the reunification of Albania and received the support of U.S. President Wilson. Later he pursued a diplomatic-political career in Albania, successfully led the Albanian bid for membership in the League of Nations.
A respected figure who remained critical of corruption and injustice in the Albanian government, Fan Noli was asked to lead the 1924 June Revolution. He then served as prime minister until his revolutionary government was overthrown by Ahmet Zogu. He was exiled to Europe and permanently settled in the United States in the 1930s, acquiring U.S. citizenship and agreeing to end his political involvement. He spent the rest of his life as an academician, religious leader and writer.

Noli was born in the Albanian community of Ibrik TepeEastern Thrace, as Theofanus Stylianos Mavromatis.[3] As a young man Noli wandered throughout the Mediterranean Basin, living in Athens, Greece, Alexandria, Egypt, and Odessa, Russia, and supporting himself as an actor and translator. He knew 13 foreign languages. Through his contacts with the Albanian expatriate movement, he became an ardent supporter of his country's nationalist movement, and moved to Boston in 1906 in order to mobilize the Albanian emigrant community. At that time, in Boston some Albanian Christians were part of the Greek Orthodox Church, which was vehemently opposed to the Albanian nationalist cause. When a Greek Orthodox priest refused to perform the burial rites for Kristaq Dishnica, a member of the Albanian community from Hudson, Massachusetts because of his nationalist activity, Noli and a group of Albanian nationalists in New England created the independent Albanian Orthodox Church. Noli, the new church's first clergyman, was ordained as a priest in 1908 by a Russian Orthodox bishop in the United States. In 1923, Noli was consecrated as a bishop for the Church of Albania.............[edit]


           Sheshi Fan S Noli gjendet në qendrën historike të Tiranës,150 m larg nga sheshi qendror Skënderbej,ngjitur me kalanë Bizantine të Tiranës,njëkohësisht ish banesë Mbretërore e Zogut I. Sheshi është rreth 1,5 hektarë dhe ndahet në mes me rrugën që të çon në Kuvendin e Shqipërisë.
English :Fan S Noli Square is located in the historical center of Tirana, 150 m away from the central Skanderbeg Square, adjacent to the Byzantine castle of Tirana, also former Royal residence of King Zog I. Square is about 1.5 hectares and is divided between the road leading to the Parliament.       
Theofan Noli - Muratidhi ,i njohur shkurt Fan Noli .Busti i tij 3 metrosh,në sheshin me të njejtin emër .Theophan Noli - Muratidhi, known briefly Fan Noli.His bust 3 subway, in the street with the same name.
                  

Portokale nxirr ga gjiri

Ana vin ga Rimokastra
Portokale nxirr ga trasta

Ana vin ga Kapohori*
i shkëlqen ai misofori*

Ana vin ga maletë
Të martonet faletë*

Po të vin poshtë ga hora
Do martonenj njora-njora

..............
Kënga bën fjalë për një vajzë që quhet Ana

Vin* - Vjen, dialekti Arvanit siç duket nuk e ka njohur evoluimin e gjuhës dhe ruan format e pandryshuara të foljes që fliteshin në mesjetë. Kështu ndodh dhe me foljen "Vijë" ku forma është e pandryshueshme në të gjitha kohët d.m.th "Vin"
Ga* - Nga
Panigjiri - Festë e madhe
Kapohori* - Fusha, vëndet e ulëta. Banorët e fushave në dialektin Arvanit quhen Kapohoriot. Po ta zbërthejmë si fjalë kemi një bashkim fjalësh, Kapo-Horiot, gjë që për mendimin tim ka të bëjë me, fshatar nga fusha pasi Hora i thonë fshatit.
Misofori* - Fustan i gjatë
Faletë* - Lutet
Hora - Fshati